Chủ đề dư luận
Thời Sự
Chính trị
Tập trung hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa X)
19-6-2019
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay toàn tỉnh đã phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 16/29 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Trong số các chỉ tiêu chưa hoàn thành có 8 chỉ tiêu còn đạt thấp so mục tiêu nghị quyết. Tại cuộc họp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đề nghị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ không còn nhiều, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp phải khắc phục khó khăn, tập trung dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Những chỉ tiêu đạt thấp

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hồ Văn Hà, căn cứ mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, hiện còn 8 chỉ tiêu đạt thấp gồm: chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người; thu ngân sách; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; tỷ lệ cư dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề; các chỉ tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, số bác sĩ/1 vạn dân, số giường bệnh/1 vạn dân, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, chiều cao theo độ tuổi; chỉ tiêu về ấp, khu phố văn hóa và tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội...

Đối với công tác thu ngân sách, kết quả tổng thu ngân sách các năm 2016, 2017 của tỉnh đạt và vượt dự toán, tuy nhiên năm 2018 thu ngân sách chỉ đạt 93% dự toán (tương đương 50.109 tỷ đồng). “Thực tế những năm gần đây tình hình thu ngân sách còn nhiều khó khăn, cả đối với năm 2019. Trong đó có các yếu tố khách quan như hằng năm, thu ngân sách Trung ương giao cho tỉnh quá cao, tốc độ tăng thu cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đến việc điều hành, quản lý thu gặp nhiều khó khăn. Điều này đã được tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương khảo sát và đánh giá, điều chỉnh trong các năm sau”.

4.JPG
Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá cho sự phát triển. Trong ảnh: Cán bộ công chức Trung tâm Hành chính công giải quyết thủ tục hành chính

Chỉ tiêu đạt thấp tiếp theo là tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3 năm qua mới chỉ đạt hơn 248 ngàn tỷ đồng, trong khi nghị quyết đại hội đề ra từ 400 - 420 ngàn tỷ đồng (so mục tiêu nghị quyết, chỉ tiêu này hiện mới thực hiện được 60%). Bên cạnh đó, theo mục tiêu nghị quyết đề ra, tổng sản phẩm GRDP trong 5 năm (2015 - 2020) tăng bình quân từ 8 - 9%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt từ 5.300- 5.800 USD. Kết quả đến năm 2018, GRDP bình quân đầu người mới đạt tương đương 4.491 USD, đạt 84% so với mục tiêu đến năm 2020.

Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu đến năm 2020 có 80% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia (QC02), tuy nhiên đến cuối năm 2018 mới chỉ đạt 70% và con số này tăng lên được 72,4% đến tháng 5-2019. Chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, nghị quyết đề ra phải đạt 65% vào năm 2020 nhưng đến cuối 2018 mới đạt 59,09%. Các chỉ tiêu tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa cũng đạt thấp so với mục tiêu đề ra…

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đề nghị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ không còn nhiều, cả hệ thống chính trị phải dồn lực tập trung thực hiện đạt và vượt những chỉ tiêu còn thấp. Trong đó, tập trung đổi mới, cải cách hơn nữa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo phương châm “cả hệ thống chính trị đồng hành cùng doanh nghiệp”, cũng là để tháo gỡ khó khăn về nguồn thu cho tỉnh.

Tập trung các giải pháp đột phá

Để phấn đấu nâng các chỉ tiêu còn đạt thấp so mục tiêu nghị quyết đề ra, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hồ Văn Hà cho rằng, cần phải tiếp tục đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, gia tăng năng suất các yếu tổ tổng hợp như vốn, công nghệ, nguồn nhân lực… để đảm bảo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế năm 2019 và 2020 bình quân trên 8%/năm và đạt mục tiêu GRDP đầu người từ 5.300 - 5.800 USD.

Ông Hà nêu vấn đề, Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ phát triển nhanh nhưng kéo theo đó là tình trạng tăng dân số cơ học cao, nhất là địa bàn các khu công nghiệp dẫn đến chỉ tiêu về GRDP bình quân đầu người bị ảnh hưởng và tạo áp lực lớn trong công tác an sinh xã hội, nhu cầu về nhà ở, giáo dục, y tế. Do đó, các cấp, các ngành cần quyết liệt triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, tập trung tạo đột phá vào những lĩnh vực trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ và bền vững.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển, nhất là các chính sách liên quan đến các thủ tục về đầu tư đất đai, thu ngân sách… nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vào phát triển.

Dự báo khả năng thực hiện và giải pháp nhằm đạt mục tiêu thu ngân sách, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cho rằng, phải tập trung chỉ đạo sát công tác thu, chi ngân sách năm 2019, tăng cường kỷ luật, kỷ cương về công tác tài chính, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt là tăng cường thanh tra, chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh việc kiểm tra tình hình nợ đọng thuế từ những năm trước và các khoản thu qua kiểm tra, kiểm toán phát hiện được, trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế để thu hồi nợ.

Với các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, lao động tham gia bảo hiểm xã hội còn đạt thấp đã được các ngành chức năng nêu lên nhiều nhóm giải pháp để khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu vào năm 2020 theo nghị quyết đề ra.

Về giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương cần coi là nhiệm vụ đột phá, tập trung rà soát, bãi bỏ các thủ tục lạc hậu, rườm rà, trái quy định pháp luật và hạn chế khâu trung gian trong thực hiện thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực. “Không thể có chuyện trên trải thảm đỏ thu hút, dưới rải đinh cản trở gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, kinh doanh”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần khuyến khích các cơ sở dạy nghề trong tỉnh mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo, nâng chất nguồn nhân lực, nhất là khu vực nông thôn phù hợp với quy hoạch sản xuất, nhu cầu sử dụng lao động theo vị trí việc làm của doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát hộ dân bị thu hồi đất để đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở những nơi có dự án lớn như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo sự ổn định trong quá trình phát triển.

Thu hút các nguồn lực tổng hợp

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề ra 7 nhóm giải pháp trong chỉ tiêu tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Trong đó sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Trung ương và địa phương); đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt, tập trung giải phóng mặt bằng, các công trình trọng điểm; rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư và vận động xã hội hóa, từ đấu giá, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ổn định sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh...


Nguyệt Hà
BÌNH LUẬN
Ý kiến của bạn
Tin bài khác cùng chuyên mục
Bạn có thường xuyên đọc báo Lao động Đồng Nai không?
 • Náo nức Xuân về
 • Chúc mừng Năm mới Đinh Dậu. Chúc Báo Lao Động Đồng Nai đạt nhiều thành công mới.
  Trần Hoàng Thanh (24/01/2017 5:28:48 CH)
 • Vui Xuân cùng công nhân lao động
 • Rất vui khi người công nhân lao động được quan tâm về vật chất lẫn tinh thần khi xuân về, Tết đến.
  Nguyễn Trọng Đài (24/01/2017 5:24:14 CH)
 • Lưu giữ nghề thổ cẩm Châu Mạ
 • Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cần duy trì và phát triển, nhưng điều này cũng thật khó đấy!
  Nguyễn Hoàng Lộc (24/01/2017 5:13:34 CH)
 • Náo nức Xuân về
 • Năm mới chúc mọi điều tốt lành đến với mọi nhà. Chúc Báo Lao động Đồng Nai ngày càng khởi sắc với nhiều tin, bài có giá trị.
  Nguyễn Minh Trúc (24/01/2017 5:07:05 CH)